EN / SV

Kindred upphör tillfälligt med tjänster till nederländska invånare

tors, 30 sep., 2021 21:00 CET

Kindred Group plc har idag fattat beslutet att tillfälligt upphöra med tjänster till nederländska kunder. Kindreds ambition är att vara en hållbar operatör i Nederländerna och bidra till det nederländska samhället när licens har tilldelats. Dagens beslut har fattats mot bakgrund av de senaste policyförändringarna i Nederländerna, för vilka Kindred kommer att söka vidare klarhet.

Kindred Group plc (Kindred) har idag fattat beslutet att tillfälligt upphöra med tjänster till nederländska invånare. Beslutet har fattats mot bakgrund av de senaste policyförändringarna som kommunicerades av den nederländska ministern för rättsligt skydd den 20 september och öppnandet av marknaden för licensierade operatörer den 1 oktober 2021.

Kindred är av uppfattningen att brevet från minister Sander Dekker inte uttryckligen kräver att operatörer ska upphöra med sina tjänster till nederländska invånare, så länge som prioriteringskriterierna publicerade 2019 efterlevs. Kindred kommer nu att söka vidare klarhet avseende den nederländska regeringens och KSA:s avsikt.

“Öppnandet av marknaden för onlinespel i Nederländerna är ett mycket positivt steg för alla involverade. Vi ser fram emot att erhålla vår nederländska licens under 2022 och att därmed kunna bidra positivt till det nederländska samhället, som en erkänd expert i att uppnå en hållbar spelmarknad”, säger Henrik Tjärnström, vd och koncernchef för Kindred Group.

“En säker spelarmiljö har alltid varit kärnan i vår strategi och verksamhet och redan idag uppfyller vi så mycket som möjligt av de nederländska licenskraven. Vi är fortsatt fullt dedikerade till att skydda kunden, motverka beroende och bekämpa bedrägeri och brott. En viktig del i det är vår ambition att ha noll procent av våra intäkter från osunt spelande 2023”, avslutar Henrik Tjärnström.

Kindred förbereder sig för öppnandet av den nederländska licensieringsprocessen under Remote Gambling Act och har arbetat med förberedelserna för en nederländsk licensansökan, liksom framgångsrikt fullföljt alla erforderliga granskningar. När samtliga förberedelser har avslutats kommer Kindred, i enlighet med vad den regulatoriska tidsrammen föreskriver, att ansöka om en nederländsk licens under Kv4 2021.

Kindred har under de senaste åren framgångsrikt ökat lönsamheten i lokalt reglerade marknader, i linje med sin långsiktiga strategi. Så länge nederländska kunder är avstängda, förväntas beslutet påverka koncernens EBITDA negativt med omkring 12 miljoner GBP per månad i relation till Kindreds egen prognos före eventuella begränsande åtgärder

Kindred Groups vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommer att hålla en telefonkonferens på engelska den 1 oktober kl 10.00 (CEST). För att deltaga, vänligen ring in på följade telefonnummer:

Sverige: +46 8 566 42 705

Storbritannien: +44 333 3009 264

USA: +1 646 7224 902


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-30 23:00 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, 
ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pjyvtd
COPY

Related content

Prod