EN / SV

Kindreds spelöverskott från osunt spelande minskar till 3,9 procent

tis, 27 apr., 2021 13:00 CET

Kindred har satt ambitionen att noll procent av koncernens spelöverskott ska komma från osunt spelande år 2023. Sedan bolaget, som första spelbolag, valde att öppet redovisa hur stor del av spelöverskottet som kommer från osunt spelande visar årets första kvartal en försiktig minskning till 3,9 procent. 

I februari kommunicerade Kindred Group öppet om företagets ”resa mot noll” och om beslutet att man avser att löpande redovisa företagets andel av spelöverskottet som kommer från osunt spelande. Företaget har satt ambitionen att noll procent av spelöverskottet ska komma från osunt spelande år 2023 och att dessa siffror ska redovisas kvartalsvis. Under det första kvartalet 2021 har andelen av spelöverskottet från osunt spelande minskat till 3,9 procent från 4,3 procent, kvartal 4 2020.

Global statistik från Kindred Group Q4 2020 Q1 2021*
Andelen spelöverskott från högriskspelare 4,3 % 3.9 %
Förbättringseffekt efter intervention 75,7 % 76.6 %

*90 dagars rullande period mellan 21/12 2020- 21/3 2021 

”Att ta steget att öppet redovisa vår andel av spelöverskottet som kommer från osunt spelande har fått positiva reaktioner från många intressenter och vår förhoppning är att andra speloperatörer följer vårt exempel. Spelmissbruk är ett globalt och branschövergripande problem som berör hela spelbranschen. Därför är samarbete en så viktig del av lösningen. För att nå samsyn i branschen har vi bjudit in forskare för att bistå oss i att förbättra vårt spelarövervakningssystem, kallat PS-EDS, och vi är öppna gällande den metodik vi använder, säger Henrik Tjärnström, CEO på Kindred Group.

Kindred har även etablerat ett nära samarbete med behandlingscenter och Experts by Experience (fd spelmissbrukare). Sedan man tog beslutet att öppet kommunicera spelöverskottet från osunt spelande har reaktionerna varit övervägande positiva. Kindred kommer att fortsätta att betona vikten av att främja en rättvis, transparant och öppen diskussion, inte bara inom spelbranschen utan med alla intressenter.

”Det är upplyftande att se hur andelen spelöverskott från osunt spelande minskar under årets första kvartal. Vi är dock medvetna om att resan framöver inte kommer att minska från kvartal till kvartal, utan vi förväntar oss en ökning i enskilda kvartal. Men vi fortsätter att arbeta mot vår ambition. Att minska osunt spelande i samhället är en långsiktig process som kräver en faktabaserad, öppen och konstruktiv dialog där alla intressenter är involverade”, avslutar Henrik Tjärnström. 

 Kindreds siffror om spelöverskott från osunt spelande kommer att uppdateras kvartalsvis och publiceras på Kindred Groups hemsida tillsammans med måttet på spelansvarsarbetets effektivitet. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero.

För ytterligare information:

Maria Angell-Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

+46 72 165 15 17

press@kindredgroup.com

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pxrtvo
COPY

Related content

Prod