EN / SV

Kommuniké från ordinarie årsstämma i Kindred Group plc

ons, 12 maj, 2021 15:00 CET

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,330 GBP (motsvarande 3,89 SEK enligt växelkursen den 8 maj 2021) och att utbetalas i SEK per aktie/depåbevis. För att underlätta en effektivare likviditetshantering kommer utdelningen att betalas ut i två lika stora delar. Avstämningsdagen för den första utdelningen är den 17 maj 2021 och utbetalning från Euroclear Sweden AB sker den 20 maj 2021och med första dag exklusive utdelning den 14 maj 2021, och för den andra utdelningen är avstämningsdagen den 15 november 2021 och utbetalningen från Euroclear Sweden AB sker den 18 november 2021 med första dag exklusive utdelning den 12 november 2021. För redovisningsändamål kommer den aktuella SEK-GBP växelkursen vid avstämningsdagarna den 11 maj 2021 respektive den 15 november 2021 att användas. 

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg och Carl-Magnus Månsson. Dessutom invaldes Evert Carlsson, Fredrik Peyron och Heidi Skogster som nya ledamöter. Evert Carlsson valdes till styrelseordförande. 

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 701 000 GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget, i enlighet med valberedningens förslag. 

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska utses enligt det förslag som presenterades på stämman. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2021.  

Angående styrelsens förslag om aktieåterköp och makulering av aktier i enlighet med kallelsen. 

Vid årsstämman var 33,27 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade vid stämman och 99,66 procent av de representerade (33,03 procent av totalt utgivna aktier/SDB) röstade för att bevilja ett sådant bemyndigande. I enlighet med artikel 135 i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta) krävdes även att minst 51 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB var representerade vid stämman för ett giltigt beslut. 

Då detta krav inte uppfylldes har styrelsen beslutat att sammankalla till en extrastämma för en ny omröstning om detta förslag i enlighet med reglerna i artikel 135(1)(b) i Companies Act (Cap.386 of the laws of Malta). 

Vid denna extrastämma kan beslutet kan antas om 75 procent eller mer av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB som deltar och har rätt att rösta vid stämman röstar för. 

Skulle mer än hälften av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB vara representerade vid extrastämman, räcker att en enkel majoritet av de som deltar och har rätt att rösta röstar för beslutet.  

Styrelsen 

Kindred Group plc 

För ytterligare information:

Johan Wilsby, Chief Financial Officer 

johan.wilsby@kindredgroup.com  

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/ptyylx
COPY

Related content

Prod