EN / SV

Osunt spelande och åtgärder: Nu publicerar Kindred siffrorna

sön, 07 feb., 2021 22:00 CET

Kindred har under många år arbetat för att skapa en trygg och hållbar spelupplevelse med en ambition att noll procent av spelöverskottet ska komma från osunt spelande år 2023. Bolaget väljer nu som första spelbolag att redovisa hur stor del av intäkterna som idag kommer från osunt spel. Siffran redovisas tillsammans med ett mått på hur effektiva företagets insatser är för att hjälpa flaggade kunder att återta kontrollen över sitt spelande. Genom att redovisa siffrorna vill Kindred öka kunskapen och transparensen om företagets hållbarhetsarbete och bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande med bland annat beslutsfattare.

En trygg spelupplevelse är en central fråga för Kindred Group och omkring 98 procent av spelarna på bolagets plattformar gör det på ett ansvarsfullt sätt. Som ett ytterligare steg i Kindreds hållbarhetsarbete redovisar bolaget hädanefter hur stor del av spelöverskottet som kommer från osunt spelande. Utfallet kommer att redovisas tillsammans med den förbättringseffekt man uppnår med det åtgärdsprogram som hjälper flaggade kunderna att återgå till ett sundare spelande.

Global statistik från Kindred Group Q4 2020
Andelen spelöverskott från högriskspelare 4,3 %
Förbättringseffekt efter intervention 75,7 %

”Vi har ambitionen att noll procent av spelöverskottet ska komma från osunt spelande vilket vi arbetat mot under många år. Vi strävar hela tiden mot att bli ännu bättre på att tidigt identifiera spelare som uppvisar ett riskbeteende och hjälpa dem tillbaka till sundare spelvanor. Vi vill att spelande ska vara ett okomplicerat nöje för alla. Att minska företeelsen osunt spelande i samhället är ett långsiktigt arbete som kräver en mer faktabaserad, öppen och konstruktiv dialog, inte minst med beslutsfattare. Det vill vi bidra till. Det viktigaste beslutsfattare kan göra, här och nu, är att minska flykten till olicensierade aktörer som helt saknar skyddsnät för spelarna. Den så kallade kanaliseringen måste öka.”, säger Henrik Tjärnström, CEO Kindred Group.

Kindred utformade för ett antal år sedan ett spelansvarsarbete för att nå nollprocents-ambitionen 2023. Centrala delar är:

  • Ökad precision: Snabbare och högre träffsäkerhet i identifieringen av potentiellt osunt spelande.
  • Bättre hjälpverktyg: Uppmuntra och hjälpa våra kunder till ett sundare spelande genom förbättrade spelansvarsverktyg.
  • Tydligare kommunikation: Implementera automatiserad kommunikation till spelare för att säkerställa snabbt ingripande vid behov.

”För att utvärdera vårt eget hållbarhetsarbete och motverka osunt spelande mäter vi kontinuerligt vilka förbättringseffekter vi når med vårt spelansvarsarbete tillsammans med hur stor del av spelöverskottet som kommer från osunt spelande. Vi vill dela dessa siffror för att öka förståelsen för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och fortsätta bidra till en tryggare spelupplevelse. Lokala marknadsregleringar är en viktig del för att möjliggöra detta.”, fortsätter Henrik Tjärnström.

Kindreds siffror om spelöverskott från osunt spelande kommer att uppdateras kvartalsvis och publiceras på Kindred Groups hemsida tillsammans med måttet på spelansvarsarbetets effektivitet. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero.

Om Kindreds identifieringsystem och spelansvarsarbete mot osunt spelande
Kindred har byggt ett system som aktivt och långsiktigt arbetar med att informera, identifiera och hindra spelare från att utveckla ett osunt spelande. En bärande del i detta är lokala regleringar som ökat möjligheten att gemensamt skapa en tryggare tillvaro för spelare. I korthet är det uppbyggt på följande sätt:På Kindreds plattformar, i kommunikation med kunderna och genom sponsrings- och marknadskanaler, informerar Kindred regelbundet om olika kontrollverktyg samt vikten av att spela ansvarsfullt. Detta för att påminna kunden om att bibehålla ett sunt spelbeteende.När en spelare avviker från sitt vanliga spelbeteende, flaggas det i Kindreds identifieringssystem PS-EDS (Player Safety Early Detection System). Spelaren får information via plattformen om verktyg man själv som spelare kan aktivera för att begränsa sitt spelande. Till exempel sätta en budget, en tidsgräns eller ta en kortare eller längre paus i spelandet med syfte att ”uppmuntra” spelaren mot ett sundare spelande. Om det inte hjälper, kontaktas spelaren via email, sms eller telefon. Under 2020 genomförde Kindred drygt 55 000 omsorgssamtal och informerar hur spelaren kan spela på ett säkert sätt och också hur man själv kan införa begränsningar i sitt spelande. Glädjande nog uppvisade 75,7 % av Kindreds spelare som upptäckts av PS-EDS under fjärde kvartalet 2020 ett sundare spelande efter att ha blivit kontaktade av Kindreds spelansvarsfunktion. Kindreds mätmetod och åtgärdssystem grundar sig på ledande forskning om osunt spelande. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/sustainability

För ytterligare information:

Alexander Westrell, Group Head of Communications

press@kindredgroup.com

+46 73 7071686

Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

+46 72 165 15 17

press@kindredgroup.com

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 700 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pyqsdr
COPY

Related content

Prod