EN / SV

Tvåsiffrig vinsttillväxt driven av ett starkt kasinoresultat

ons, 27 okt., 2021 07:30 CET

Kindred Group plc – delårsrapport: januari – september 2021 (ej reviderad), inklusive indikativ guidning av engångskaraktär för fjärde kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

 • Spelöverskottet ökade med 6 procent (11 procent vid oförändrade valutakurser) till 298,4 (280,7) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA ökade med 13 procent (21 procent vid oförändrade valutakurser) till 84,2 (74,6) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 71,8 (60,7) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 60,6 (52,5) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,23) GBP
 • 2 250 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 342,6 miljoner SEK, eller 28,7 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 51,2 (59,7) miljoner GBP
 • Antal aktiva kunder uppgick till 1 738 504 (1 650 153)

Första nio månaderna 2021

 • Spelöverskottet ökade med 33 procent (34 procent vid oförändrade valutakurser) till 1 014,7 (765,5) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA ökade med 76 procent (83 procent vid oförändrade valutakurser) till 296,5 (168,8) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 259,6 (94,4) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 220,3 (80,3) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,97 (0,35) GBP
 • 3 567 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 532,6 miljoner SEK, eller 44,9 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 223,4 (156,3) miljoner GBP

Indikativ guidning av engångskaraktär för det fjärde kvartalet 2021

Till följd av beslutet att stänga tjänsterna för nederländska invånare och en ovanligt låg sportboksmarginal under de första 24 dagarna i oktober 2021 har Kindred valt att kommunicera en indikativ guidning av engångskaraktär för det fjärde kvartalet 2021. Beroende på aktivitetsnivåer och sportboksmarginalen under resterande del av kvartalet, förväntar sig Kindred att spelöverskottet för det fjärde kvartalet 2021 kommer att ligga i intervallet 220 till 260 miljoner GBP.

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2021

Jag är nöjd att få redovisa ett starkt resultat för det tredje kvartalet med ett spelöverskott på 298,4 miljoner GBP, en ökning med 6 procent (11 procent vid oförändrade valutakurser) jämfört med samma period föregående år. Vårt fortsatta fokus på kostnader och skalbarhet har även lett till en stark underliggande EBITDA på 84,2 miljoner GBP för kvartalet, en ökning med 13 procent (21 procent vid oförändrade valutakurser) jämfört med tredje kvartalet föregående år.”

Efter en intensiv sportkalender följde en period av säsongsmässigt låg sportaktivitet och sportboksaktiviteten mattades av när alternativen till andra nöjen ökade. Då var det glädjande att se en fortsatt stark kasinoaktivitet, vilken genererade en 16-procentig ökning av spelöverskottet till 168,3 miljoner GBP jämfört med samma period föregående år, något som vittnar om vårt starka multiproduktserbjudande.”

”Som kommunicerat i slutet av kvartalet fattade vi beslutet att upphöra med tjänster till nederländska invånare. Givet en framgångsrik ansökningsprocess ser vi fram emot att erhålla vår licens under det andra kvartalet 2022. Öppnandet av marknaden för onlinespel i Nederländerna är ett mycket positivt steg för alla inblandade. Vi ser fram emot att kunna bidra positivt till det nederländska samhället för att uppnå en hållbar spelmarknad.”

”Den 1 oktober 2021 slutförde vi förvärvet av Relax Gaming enligt plan. Det är av stor betydelse för Kindred, eftersom det ytterligare möjliggör differentiering av nya och befintliga produkter, och därmed ger oss förbättrad kontroll över utbud och kundupplevelse.”

Handelsuppdatering för de första 24 dagarna i oktober 2021

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott för de första 24 dagarna i oktober 2021 var 61 procent (59 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för motsvarande period föregående år.

Spelöverskottet har påverkats negativt av stängningen av tjänsterna för nederländska invånare och en ovanligt låg sportboksmarginal. Under perioden understeg marginalen efter fria vad 2 procent jämfört med 13 procent motsvarande period i fjol.

Antalet aktiva kunder för de första 24 dagarna i oktober 2021 minskade med 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Den genomsnittliga dagliga sportspelsomsättningen minskade med 21 procent (17 procent vid oförändrade valutakurser) jämfört med motsvarande period föregående år. Det genomsnittliga dagliga spelöverskottet från kasino minskade med 24 procent (21 procent vid oförändrade valutakurser) jämfört med motsvarande period föregående år.

Kindred Groups presentation av delårsrapporten

Idag, onsdag den 27 oktober 2021 klockan 09.00 CET håller Kindreds VD och koncernchef Henrik Tjärnström en webbpresentation på engelska som går att följa live via https://www.kindredgroup.com/q32021.

För att deltaga i telefonkonferensen i samband med presentationen, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 58 374

Storbritannien: +44 33 3300 9032

USA: +1 646 7224 902

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, 
ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/ppovbr
COPY

Related content

Prod