EN / SV

Flaggningsmeddelande om större innehav i Kindred Group plc

fre, 15 juli, 2022 15:40 CET

Kindred Group plc ("Kindred") meddelar härmed att Kindred den 14 juli 2022 mottagit ett flaggningsmeddelande om ett större innehav från The Capital Group Companies, Inc., ett företag med säte i Los Angeles, USA. Meddelandet avser en minsking av antal aktier och rösträtter i Kindred (”Meddelandet”) av Capital Research and Management Company, ett dotterbolag inom The Capital Group Companies, Inc., som innehar den relevanta positionen i Kindred Group.

Enligt Meddelandet innehar Capital Research and Management Company den 13 juli 2022 14,86% av aktierna och rösterna i Kindred. Vänligen notera att anmälan som lämnats den 14 juli 2022 inkluderar innehav av SMALLCAP World Fund, Inc., en fond förvaltad av Capital Research and Management Company.

Den relevanta kedjan av kontrollerade bolag finns i Meddelandet, en kopia av det finns på Kindreds webbplats: https://www.kindredgroup.com/investors/the-share/major-holdings.


Denna information är sådan som Kindred Group plc är skyldigt att offentliggöra i enlighet med listningsreglerna som publicerats av Malta Financial Services Authority enligt Financial Markets Act (kapitel 345 i Maltas lagar). 

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/ppfmmw
COPY

Related content

Prod