EN / SV

Kindred får varning och sanktionsavgift från Spelinspektionen

ons, 23 nov., 2022 12:05 CET

Kindred Group har fått en varning och en sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor från Spelinspektionen för brister i sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Kindred Group plc:s (Kindred) helägda dotterbolag, Spooniker Ltd (Spooniker), har idag erhållit en varning och sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor av Spelinspektionen. Enligt Spelinspektionen har Kindred misslyckats i efterlevnaden av krav på utökad due dilligence (EDD) och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedöma risken för att dess tjänster används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

De utredningar som gjorts av Spelinspektionen avser perioden januari 2019 till februari 2022. Sedan 202 har Kindred genomfört flera förbättringar för att ytterligare stärka sina processer. Dessa inkluderar men är inte begränsade till: 

  • Förbättrade rutiner för bekämpning av penningtvätt (Anti money laundering, AML), genom utökad due dilligence (så kallad Extended Due Diligence). Alla högriskkunder måste skicka kontoutdrag. Underlåtenhet att följa gällande regler leder till att kontot stängs 
  • Införde nya finansiella indikatorer och säkerhetsmekanismer vid återkommande intäkter för kunder som anses nå en högrisknivå
  • Utökade och grundliga kundriskbedömningar, bestående av detaljerad transaktions- och spelgranskning, produktrisk, risk gällande betalningsförmåga och risker relaterade till betalningsmetoder som används
  • Ökat antalet kunder som genomgår riskbedömning samt antalet rapporterade misstänkta transaktioner (STR) som skickas till finanspolisen 
  • Utökade AML-teamet för att hantera de ökade kraven som relaterar till att på lämpligt sätt identifiera och hantera kundrisker

Kindred delar fullt ut Spelinspektionens ambition om att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Bekämpning av penningtvätt (AML) är ett prioriterat område i Kindreds ramverk för regelefterlevnad och hållbarhet. Kindred välkomnar ökad tydlighet från Spelinspektionen och i lagstiftning om vilka objektiva och effektiva riskparametrar för bekämpning av penningtvätt man ska ta i beaktning när man bedömer en kunds riskprofil.  

Kindred noterar också Spelinspektionens uppfattning om att förbättrade processer har införts sedan utredningen ägde rum och att dessa nu är tillräckliga.    

Kindred överväger ett eventuellt överklagande av varnings- och sanktionsavgiften. 


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-23 12:05 CET.

För ytterligare information:
Maria Angell Dupont, External Communications Manager
press@kindredgroup.com
+46 72 165 15 17

Patrick Kortman, Director of Corporate Development and Investor Relations
ir@kindredgroup.com

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pvdkgb
COPY

Related content

Prod