EN / SV

Kindred Group plc - Resultatuppdatering för det första kvartalet 2022

fre, 08 apr., 2022 12:30 CET
  • Kindred bibehåller verksamhetens momentum från föregående kvartal och totala intäkter för det första kvartalet 2022 uppgick till cirka 247 miljoner GBP.
  • Jämfört med det första kvartalet 2021 har verksamheten påverkats negativt av beslutet att tillfälligt uphöra med tjänster till nederländska invånare. Kindreds aktiva marknader har utvecklats väl i relation till den mycket tuffa jämförelseperioden, en minskning med 5 procent (1 procent vid oförändrade valutakurser), vilket framhäver betydelsen av en diversfierad marknadsportfölj.
  • Den tillfälliga negativa påverkan av Nederländerna kombinerat med fortsatta selektiva investeringar i framtida tillväxt, förväntas resultera i en underliggande EBITDA om cirka 25 miljoner GBP under det första kvartalet 2022.

Kindred Group plc (Kindred) har, trots motvind, levererat ett stabilt kvartal med totala intäkter om cirka 247 miljoner (Kv 1 2021: 352.6 miljoner GBP). Totala intäkter minskade med 30 procent (27 procent vid oförändrade valutakurser) jämfört med motsvarande period föregående år och påverkades negativt av beslutet att tillfälligt upphöra med aktiviteten på den nederländska marknaden den 30 september 2021. Justerat för den nederländska påverkan reduceras motsvarande minskning till 5 procent (1 procent vid oförändrade valutakurser) och är främst ett resultat av en tuff jämförelseperiod.

Underliggande EBITDA för det första kvartalet 2022 beräknas uppgå till cirka 25 miljoner GBP (Kv 1 2021: 106.0 miljoner GBP) vilket är i ungefärlig nivå med resultatet som presenterades för det fjärde kvartalet 2021.

Delårsrapporten för det första kvartalet 2022 kommer att puliceras den 28 april 2022 kl. 07.30 CEST. Efterföljande resultatpresentation och frågestund kommer att finnas tillgängliga via webbsändning kl. 10.00 CEST samma dag.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-08 14:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pjnysa
COPY

Related content