EN / SV

Kindred publicerar kombinerad års- och hållbarhetsrapport för 2021

tis, 15 mars, 2022 08:00 CET

Kindred Group har idag offentliggjort sin kombinerade års- och hållbarhetsrapport för 2021. Rapporten kan laddas ner på koncernens webbplats www.kindredgroup.com.

Kindred Group plc (Kindred) har idag offentliggjort sin kombinerade års- och hållbarhetsrapport för 2021 års verksamhet. Rapporten ger en introduktion till Kindred som bolag samt en inblick i koncernens långsiktiga strategi. Utöver fakta, data och fördjupningar i olika områden inkluderar rapporten ambitioner och mål för Kindreds fem prioritetsområden inom hållbarhet; ”Responsible gambling”, ”Maintaining integrity”, ”Running a compliant business”, ”Being Kindred”, och ”Contributing to our communities”.

I rapporten redogörs för de framsteg som gjorts avseende koncernens årliga hållbarhetsmål  och nya långsiktiga ambitioner kommuniceras. En av dessa är ambitionen att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande till 2023. Vidare har Kindred arbetat med att minska sitt klimatavtryck, ingått nya samarbetsavtal, lanserat ett antal nya samhällsengagemang, och fortsatt utvecklingen av sitt jämställdhetsarbete.

I sitt vd-ord kommenterar Henrik Tjärnström Kindreds strategiska riktning och fokus på lokalt licensierade marknader; ”Blickar jag framåt ser jag en spännande framtid för Kindred. Redan för tio år sedan påbörjade vi en resa till att över tid enbart vara verksamma på lokalt licensierade marknader. Under 2020 tog vi beslutet att anpassa organisationen för denna framtid baserat på skalbarhet, regelefterlevnad och differentiering. I det fjärde kvartalet 2021 kom 77 procent av spelöverskottet från lokalt licensierade marknader och vi har bevisat att vi kan vara skalbara och samtidigt ha en stabil vinsttillväxt på dessa marknader”.

Kindred Groups årsstämma hålls den 13 maj 2022 kl. 10.00 CET i Stockholm.

Årsredovisningen för 2021 har tagits fram utifrån det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet (ESEF) som anges i ESEF-förordningen i öppenhetsdirektivet. ESEF-formatet kommer att lämnas in till utsedd central lagringsenhet (Officially Appointed Mechanism, OAM) så snart detta har bekräftats av de myndigheter där bolaget är registrerat och noterat. Efter att ESEF-rapporten har lämnats in kommer den också att publiceras på Kindred Groups webbplats.

En svensk version av års- och hållbarhetsrapporten publiceras på koncernens webbplats inom kort.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-15 09:00 CET.

För ytterligare information:

Alexander Westrell, Group Head of Communications

+46 73 7071686

press@kindredgroup.com
 

Patrick Kortman, Head of Corporate Development and Investor Relations

+46 72 3877438

ir@kindredgroup.com  

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pvjicb
COPY

Related content

Prod