EN / SV

Kindred utvecklar samarbetet med EPIC Risk Management på resan mot noll

tis, 25 okt., 2022 08:00 CET

Kindreds spelöverskott från osunt spelande uppgår till 3,8 procent i det tredje kvartalet 2022. Förbättringseffekten efter intervention uppgår till 82,6 procent för kvartalet. Under kvartalet har ökade insatser riktats mot att utveckla automatiserade tekniska lösningar för att upptäcka och ge stöd till kunder som löper risk att utveckla ett skadligt beteende. För att fördjupa strategiska samarbeten som möjliggör tidig intervention har Kindred inlett ett nytt samarbete med EPIC Risk Management.

I det tredje kvartalet 2022 låg Kindred Group plc:s (Kindred) andel av intäkter från osunt spelande på 3,8 (3,3) procent. Förbättringseffekten efter intervention sjönk något och landade på 82,6 procent. Under de senaste kvartalen har siffran fluktuerat kring 3,3 och upp till nuvarande nivå om 3,8 procent. Fokus ligger fortsatt på att förbättra interna processer och dra nytta av tekniska resurser för att automatisera interventioner, och på så sätt kunna följa upp med kunder i ett tidigt skede, så nära realtid som möjligt.

Att uppnå ambitionen till slutet av fjärde kvartalet nästa år är utmanande, men Kindred är fortsatt fast besluten att uppnå noll intäkter från högriskspelare. För att uppnå ambitionen har koncernen identifierat fyra avgörande områden att fortsätta arbeta med:

  1. Förkorta tiden från upptäckt till intervention, då det bevisats att ökad medvetenhet hos kunder i ett tidigt skede är ett effektivt sätt att ändra beteende
  2. Fortsätta investera i forskning för att bättre förstå spelbeteenden
  3. Säkerställa att kontrollverktyg är synliga, går att förstå och används på rätt sätt
  4. Förbättra transparensen och kunskapsdelningen inom spelbranschen och hos kunder, forskare, tillsynsmyndigheter och samarbetspartners
Global statistik från Kindred Group  Q4 2021  Q1 2022  Q2 2022  Q3 2022* 
Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare 4,0%  3,3%  3,3%  3,8% 
Förbättringseffekt efter intervention 79,2%  83,1%  84,7%  82,6% 

* 90 dagars rullande period mellan 21 juni and 19 september 2022 

”Även om vi inte har sett en önskvärd sekventiell utveckling detta kvartal, har vi tagit stora steg framåt sedan vi lanserade vår ambition 2021. Vi har stärkt våra interna processer och anpassat vårt arbetssätt för att fortsätta vår resa mot noll intäkter från osunt spelande. Vi kommer att fortsätta förbättra vår teknik och våra processer så att vi kan öka vår effektivitet och snabbhet när det kommer till att upptäcka och stödja spelare som löper risk att utveckla ett skadligt beteende. Vi vet att detta har en positiv effekt. I det tredje kvartalet visade nästan 83 procent av kunder vars beteende flaggats, ett mer hälsosamt beteende efter att vi kontaktat dem”, säger Henrik Tjärnström, VD på Kindred Group.

För att analysera och förbättra intervention som bygger på kontakt på individnivå, har Kindred under det kvartalet återigen krokat arm med EPIC Risk Management. Med hjälp av den omfattande kunskap och de insikter från levd erfarenhet som EPIC tillhandahåller, hoppas Kindred genom samarbetet kunna säkerställa en bättre placering av manuella interventioner i kundresan och motivera kunder till ett hälsosammare spelbeteende. För att nå Kindreds ambition om att ha noll intäkter från osunt spelande, är ett fördjupat samarbete mellan spelbranschen, tillsynsmyndigheter, forskare och andra viktiga intressenter avgörande.

"Jag är glad att vi har förnyat och förlängt vårt samarbete med Kindred de kommande tre åren. Kindred var den första speloperatören som vi arbetade med och de fortsätter visa att de menar allvar med konsumentskydd genom att värdesätta kunskap baserad på levd erfarenhet. Kindred har visat ett stort engagemang för att minska intäkterna från högriskspelare och det här samarbetet säkerställer att EPIC förblir en del av resan genom att tillhandahålla branschledande rådgivning”, säger Dan Spencer, Director på Safer Gambling, EPIC Risk Management.

”Vi ser långsiktig på vår resa och vårt åtagande sträcker sig längre än till 2023. Samtidigt är samarbeten här och nu, som med EPIC, avgörande för vår utveckling framåt. De ger oss unika insikter från vilka vi kan lära oss det bästa sättet att hantera skadligt spelande från ett individuellt perspektiv. Vi har alltid betonat hur viktigt vårt arbete med intressenter från forskning, behandlingscenter och levd erfarenhet är. Samarbetet med EPIC är ytterligare ett exempel som visar hur dessa samarbeten kan hjälpa oss att nå ut till våra kunder på ett bättre sätt. Jag är tacksam och stolt över detta långsiktiga samarbete med EPIC Risk Management”, avslutar Henrik Tjärnström.

Mer information om Kindreds resa mot noll intäkter från osunt spelande går att hitta här: https://www.kindredgroup.com/sv/sustainability/our-journey-towards-zero/

För mer information:
Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group
press@kindredgroup.com
+46 72 165 15 17

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har mer än 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt IBIA, International Betting Integrity Association. Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pyitao
COPY

Related content

Prod