EN / SV

Kindreds spelöverskott från osunt spelande uppgår till 4,0 procent under fjärde kvartalet

mån, 07 feb., 2022 08:00 CET

Kindreds åtagande för att bidra till en hållbar spelbransch har fortsatt under hela 2021. Under det fjärde kvartalet 2021 ökade Kindreds andel av spelöverskottet från osunt spelande något, till 4,0 procent.

I februari förra året började Kindred Group plc (Kindred) rapportera om sin ”resa mot noll”. Andelen av spelöverskottet från osunt spelande har fluktuerat något under året, och under fjärde kvartalet 2021 ökade den till 4,0 procent från 3,3 procent under tredje kvartalet 2021. Ökningen beror på olika orsaker. En av dem är att det fjärde kvartalet är historiskt sett ett kvartal där osunt spelande ökar på grund av jul- och nyårshelgerna, som kan vara en känslig period för vissa personer. En annan orsak är att i slutet av september stoppade Kindred all verksamhet från kunder i Nederländerna vilket har lett till en ökning av de inrapporterade siffrorna. I jämförelse med det fjärde kvartalet 2020 minskade andelen osunt spelande dock något.

Även om det investerats mer i Kindreds Responsible Gambling-team under denna period, så synliggör detta resultat behovet av att fokusera mer på tidiga ingripanden som kan automatiseras mot kunder i de lägre riskgrupperna. Ett tidigt ingripande är viktigt för att störa en skadlig beteendeutveckling, något Kindred är måna om att uppnå.

Global statistik från Kindred Group Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021*
Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare 3.9% 4.3% 3.3% 4.0%
Förbättringseffekt efter intervention 76.6% 76.9% 64,9% 79.2%

*90 dagars rullande period mellan den 21 september och den 31 december 2021

"Att andelen spelöverskott från osunt spelande ökade under kvartalet är en väntad fluktuation, men självklart en tråkig utveckling. Med det sagt är vi fortsatt dedikerade och fokuserade på vår resa mot noll. Även om vi inte är nöjda med att andelen inte har minskat mer under det senaste året, har vi från början varit medvetna om att vi inte kommer att lösa detta över en natt. Vi är ödmjuka inför att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Vi har åtagit oss att efterleva den här ambitionen och kommer att fortsätta arbeta för att nå noll procents spelöverskott från osunt spelande" säger Henrik Tjärnström, vd och koncernchef för Kindred Group.

"I linje med vår roadmap ser vi fram emot att arbeta vidare med ännu fler projekt med leverans under 2022. Medan 2021 hade fokus på forskningsinitiativ och bättre datadriven förståelse för spelardynamik, kommer vi under 2022 att fortsätta arbetet med att öka vår kapacitet att effektivt engagera oss bättre och snabbare med kunder som blir flaggade i vårt system. Utöver ytterligare verktyg för självkontroll och optimerad kundkommunikation kommer vi att lansera automatiserade insatser för lågriskgrupper” avslutar Tjärnström.

Under året fortsatte Kindred att samarbeta med forskare för att bygga vidare på tillvägagångssättet som används för att korrekt identifiera riskindikatorer för osunt spelande samt att utveckla effektiva åtgärder för att hjälpa kunder att behålla kontrollen över sitt spelande. Det mest framstående resultatet i det avseendet för 2021 var en referentbedömd vetenskaplig studie som undersökte hur tecken på osunt spelande kan identifieras online genom beteendespårning.

Om Kindreds resa mot noll

Kindred är fast beslutna om att transformera spelande genom att vara en pålitig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. Av den anledningen har Kindred åtagit sig att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande på sin plattform till 2023 och att kvartalsvis rapportera den statistiken. Detta görs för att öka transparensen, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande och öka kännedomen om Kindred Groups hållbarhetsarbete. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero.

För ytterligare information:

Maria Angell-Dupont, External Communications Manager, Kindred Group

+46 72 165 15 17

press@kindredgroup.com

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/ppqdta
COPY

Related content

Prod