EN / SV

Kindreds valberedning föreslår val av fem nya styrelseledamöter

tors, 22 dec., 2022 21:00 CET

Valberedningen för årsstämma 2023 för Kindred Group plc (Kindred) har enhälligt beslutat att presentera följande förslag till Kindreds årsstämma i april 2023:
 

a) Styrelsen ska bestå av nio (9) ordinarie medlemmar och inga suppleanter fram till årsstämman 2024.
 

b) Återval av följande medlemmar i den nuvarande styrelsen, fram till årsstämman 2024:

Evert Carlsson

James H. Gemmel

Carl-Magnus Månsson

Heidi Skogster
 

c) Nyval av följande personer som styrelseledamöter, fram till årsstämman 2024:

Cédric Boireau

Jonas Jansson

Andy McCue

Martin Randel

Kenneth Shea
 

(Som medlem av valberedningen har C. Boireau inte deltagit i överläggningarna och besluten angående sin nominering.)
 

d) Återval av Evert Carlsson som styrelsens ordförande.

Peter Boggs, Gunnel Duveblad, Erik Forsberg och Fredrik Peyron, medlemmar i den nuvarande styrelsen, har avböjt omval vid årsstämman 2023.
 

Valberedningens motiverade yttrande kommer att publiceras i samband med kallelsen för årsstämman 2023.
 

Keith Meister, från Corvex Management, och valberedningens ordförande säger:
 

”Valberedningen anser att detta förslag, som byter ut majoriteten av styrelsens ledamöter, bör kommuniceras omgående till aktieägarna. Därför ansåg vi det lämpligt med ett offentliggörande före kallelsen till årsstämma 2023 och vårt motiverade yttrande.
 

Sedan den utsågs denna höst har valberedningen intervjuat samtliga medlemmar i den nuvarande styrelsen, ett stort antal högt kvalificerade möjliga styrelsekandidater samt även Kindreds vd.
 

De kandidater vi föreslår i dag är resultatet av denna process. Vi anser att de tillför komplementära kunskaper och specialiseringar och att de kommer att stärka styrelsen inom nyckelområden. Boireau och Gemmel, vilka tillsammans representerar närmare 20 procent av ägandet i Kindred, kommer att bidra med en väsentlig aktieägarrepresentation i styrelsen. Jansson och McCue bidrar med avgörande erfarenhet från spelbranschen. Medan Shea och Randel, slutligen, bidrar med affärsmässighet och erfarenhet från kapitalmarknader och med M&A-expertis.
 

Den föreslagna nya styrelsen har en optimal mix av kontinuitet, nya ledamöter som representerar större ägare, beprövade ledande befattningshavare från branschen, affärsfolk med expertis inom kapitalmarknader, M&A och entreprenörskap. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har utmärkta förutsättningar att arbeta med koncernledningen och att tillvarata aktieägarnas intressen. Jag är övertygad om att den omstöpta styrelsen kommer att undersöka alla möjligheter att uppnå en hållbar och riskjusterad värdeökning för samtliga aktieägare.”

Kortare CV:n för de föreslagna nya medlemmarna av styrelsen återfinns nedan:

Cédric Boireau, född 1988, är medborgare i Frankrike
Boireau har arbetat med SAS Premier Investissement i över tio år, initialt i företagets noterade dotterbolag för fastighetsutveckling, Bassac, där han arbetade i fem år. 2017 blev han medgrundare till Lagune Holding, investeringsrådgivare, och arbetade nära Premier Investissement i syfte att utveckla dess avdelning för tillgångsförvaltning.

 

Jonas Jansson, född 1969, är medborgare i Sverige
Jansson verkar som en självanställd privatinvesterare. Tidigare har han haft befattningar som COO i Kambi Group plc i tio år och som Head of Trading i Unibet/Kindred i sju år.

 

Andy McCue, född 1974, är medborgare i Storbritannien
McCue är styrelseordförande i Thérapie Clinic samt i Camile Thai. Han har tidigare varit vd för Paddy Power plc, där han ledde verksamheten under samgåendet med Betfair plc. Han är också tidigare vd för The Restaurant Group plc. McCue har tidigare haft styrelsebefattningar i Betsson AB and Hostelworld plc.

 

Martin Randel, född 1974, är medborgare i Sverige
Randel är entreprenör och privatinvesterare. Han är grundare och ägare av, samt styrelseledamot i, ett flertal bolag, däribland Vitamin Well, Unifaun, Instabee, Green Gold och EnginZyme.

 

Kenneth Shea, född 1958, är medborgare i USA
Shea arbetar som Director of Investments på Hamilton Point Investments, ett fastighetsbolag. Han har över 25 års erfarenhet inom sektorn för finansiella tjänster, både som investment banker och som huvudinvesterare. Shea har haft befattningen Senior Managing Director såväl på Guggenheim Securities som på Bear, Stearns, & Co. Inc, och ansvarat för investeringarna i sektorn för Gaming & Leisure för respektive bolag. Han är tidigare Managing Director i Pilot Growth, med tidiga investeringar i privatägda tillväxtbolag, samt tidigare President i Coastal Capital och tidigare Managing Director i Icahn Capital.

 

Valberedningen för årsstämma 2023 i Kindred Group plc
Keith Meister, Cédric Boireau, Peter Lundkvist, Anders Ström


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-22 21:00 CET.

För ytterligare information:

Keith Meister, Ordförande i valberedningen för årsstämman 2023 i Kindred Group plc, press@kindredgroup.com

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/psinfz
COPY

Related content

Prod