EN / SV

Kommuniké från extra bolagsstämma i Kindred Group

mån, 14 nov., 2022 14:30 CET

Vid dagens extra bolagstämma i Kindred Group plc (Kindred) hållen i enlighet med Companies Act (Cap.386 of the Laws of Malta) behandlade stämman ett antal punkter.

Följande beslutades: att (i) utöka antalet styrelseledamöter till åtta (istället för sju); (ii) utse James H. Gemmel till styrelseledamot i Kindred Group plc från dagen för den extra bolagsstämman, samt (iii) med beaktande av höjningen av antalet styrelseledamöter höja den totala ersättningen till styrelseledamöterna, i enlighet med kallelsen till den extra bolagsstämman den 20 oktober 2022.

Vid den extra bolagstämman var 38 procent av det nominella värdet av totalt utgivna aktier/SDB representerade. Av de aktier/SDB representerade vid den extra bolagsstämman röstade 98,8 procent för att utöka antalet styrelseledamöter till åtta istället för sju. Vidare röstade 98,7 procent av utgivna aktier/SDB representerade vid stämman för att utse James H. Gemmel till styrelseledamot i Kindred Group plc från dagen för den extra bolagsstämman. Slutligen röstade 98,7 procent av utgivna aktier/SDB representerade vid stämman för att höja den totala ersättningen till styrelseledamöterna. 

Styrelsen

Kindred Group plc 

För ytterligare information:
Johan Wilsby, Chief Financial Officer 
johan.wilsby@kindredgroup.com  

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/plxoif
COPY

Related content

Prod