EN / SV

Nederländsk marknadsaccess på plats och fortsatt strategisk exekvering

fre, 22 juli, 2022 07:30 CET

Kindred Group plc – halvårsrapport januari – juni 2022 (ej reviderad)

Andra kvartalet 2022

 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 238,7 (363,7) miljoner GBP
 • Spelöverskottet (B2C) minskade med 36 procent (35 procent vid oförändrade valutakurser) till 233,5 (363,7) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna minskade spelöverskottet med 13 procent (12 procent vid oförändrade valutakurser)
 • Underliggande EBITDA minskade med 78 procent till 25,3 (113,7) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 7,0 (102,5) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (87,1) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,38) GBP
 • 1 101 410 aktier/depåbevis köptes till ett totalt värde om 105,4 miljoner SEK, eller 8,5 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till -5,1 (82,1) miljoner GBP
 • Antal aktiva kunder uppgick till 1 336 706 (1 907 276)

Första halvåret 2022

 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 485,4 (716,3) miljoner GBP
 • Spelöverskottet (B2C) minskade med 34 procent (32 procent vid oförändrade valutakurser) till 475,9 (716,3) miljoner GBP. Exklusive Nederländerna minskade spelöverskottet med 10 procent (8 procent vid oförändrade valutakurser)
 • Underliggande EBITDA minskade med 77 procent till 49,8 (219,7) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 14,6 (187,8) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,2 (159,7) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (0,70) GBP
 • 3 029 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt värde av 299,9 miljoner SEK, eller 23,9 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till -10,6 (172,2) miljoner GBP

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2022

”Efter en period med kortsiktig motvind ser jag på framtiden med tillförsikt allteftersom vi ser goda framsteg för koncernens viktiga strategiska prioriteringar. Vi har erhållit vår efterlängtade nederländska licens, vår Kindred Sportsbook Platform (KSP) utvecklas enligt plan och Relax Gaming fortsätter att uppvisa starka siffror. Vi närmar oss också slutet på en period av mycket svåra jämförelsetal till följd av covid-19, som har givit en snedvriden bild av vårt resultat.”

”Andra kvartalet är en period av säsongsmässigt låg aktivitet eftersom sportligorna tar slut och de stora fotbollsturneringarna bara äger rum vartannat år. Efter en sportperiod utöver det vanliga under 2021, då fotbolls-EM 2020 medförde en högre aktivitet än normalt under andra kvartalet 2021, är vi nu tillbaka till en mer normal sportkalender. I kombination med en marginal på sportspel på 9,3 (10,7) procent efter fria vad för kvartalet (betydligt lägre än under samma period föregående år), har det resulterat i en nedgång jämfört med föregående år om 28 procent för intäkter från sportspel när Nederländerna räknas bort.”

”Den 8 juni fick vi äntligen vår licens från den nederländska spelmyndigheten (KSA) och en process för att koppla alla våra system och processer till KSA inleddes. Vi slog upp portarna för de nederländska spelarna den 4 juli och har sett ett starkt inflöde av kunder och en hög aktivitet under perioden mellan den 4 och 19 juli. Jag är mycket nöjd med detta initiala resultat och förväntar mig att se vårt varumärke Unibet gradvis återta en ledande position i Nederländerna.”

”Under föregående år påverkades den brittiska marknaden av hårdare kontroller gällande kundernas betalningsförmåga, införda på initiativ av branschen. Dessa åtgärder kan förväntas öka under de kommande kvartalen. Även om det påverkar intäkterna på kort sikt säkerställer det en mer hållbar kundbas.”

”Utvecklingen av vår interna sportbok fortsätter i jämn takt och enligt plan. Vi rekryterar spjutspetskompetens till våra teknik- och produktteam och entusiasmen är stor i båda teamen. Så snart vår KSP har tagits i drift kommer den att ge oss en unik och viktig flexibilitet för att skräddarsy vårt erbjudande till kunder världen över och ge dem en oförglömlig upplevelse. Detta medan Kindred får en smidig, skalbar plattform som samtidigt reducerar vår kostnadsbas.”

”Vi har en spännande period framför oss, med den nederländska marknaden öppnad, den fortsatta utvecklingen av vår egen sportbok, och inte minst fotbolls-VM 2022 som äger rum i november och december. Vi förväntar oss att den motvind som vi har upplevt under de senaste kvartalen gradvis kommer att avta under de närmaste kvartalen. Vi har förberett och byggt upp vårt team och vårt erbjudande för framtiden – en framtid vi nu står fullt redo för.”

Handelsuppdatering till och med 19 juli 2022

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 19 juli 2022 var 2,5 miljoner GBP, 24 procent (24 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela det tredje kvartalet 2021. Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 19 juli 2022 2,3 miljoner GBP, 3 procent (2 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det genomsnittliga dagliga spelöverskottet för hela tredje kvartalet 2021.

Kindred lanserade sin verksamhet på den nederländska marknaden den 4 juli och under perioden från lansering till och med 19 juli var det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i Nederländerna 153 000 GBP, gradvis ökande under perioden. Denna uppdatering är inte återkommande och en separat handelsuppdatering för Nederländerna kommer inte att ges i framtiden.

Kindred Groups presentation av bokslutskommunikén och delårsrapporten

Idag fredag den 22 juli 2022 kommer Kindred Groups vd Henrik Tjärnström att hålla en webbpresentation på engelska kl. 10.00 (CEST) som direktsänds på https://www.kindredgroup.com/sv/kv22022.

För att deltaga i telefonkonferensen i samband med presentationen, välkommen att ringa:

Sverige: +46 8 505 163 86 (pinkod: 1022970#)

Storbritannien: +44 20 319 84884 (pinkod: 1022970#)

USA: +1 412 317 6300 (pinkod: 1022970#)

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-22 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pdaquj
COPY

Related content

Prod