EN / SV

Trannel accepterar passivt norska kunder

fre, 07 okt., 2022 10:56 CET

Trannel International Ltd (Trannel), kommer att fortsätta att passivt acceptera kunder bosatta i Norge. Trannel vidhåller sin ståndpunkt att det är fullt lagligt för norska medborgare att få tillgång till och använda speltjänster licensierade inom EU/EES-området, något som även den norska kulturministern konstaterade i en skrivelse till parlamentet 2021.

Kindred Group plc (Kindred) har, genom sitt helägda maltesiska dotterbolag Trannel, tagit del av den norska spelmyndighetens (NGA) pressmeddelande som skickades ut den 7 oktober. Kindred motsätter sig NGA:s uttalande och önskar förtydliga att koncernen vidhåller sin legala ställning enligt det pågående överklagandet av ordern som hänvisas till i pressmeddelandet. Kindred kommer att fortsätta att passivt acceptera kunder bosatta i Norge.

Kindred är starkt övertygad om att en lokalt licensierad spelmarknad där ansvarsfulla operatörer kan verka under överinseende av behöriga myndigheter är den bästa lösningen för lokala samhällen, för spelare och för operatörer. I likhet med vad Kindred tidigare gjorde i Nederländerna, har Kindred, som ett tecken på god tro, proaktivt beslutat att göra förändringar i sitt internationella erbjudande. Kindred gör dessa förändringar eftersom bolaget eftersträvar en konstruktiv och transparent dialog med norska myndigheter och norska politiska intressenter.

Kindred har under åren lämnat in flera ansökningar om lokala licenser i Norge. Kindred skulle vara redo att, i likhet med Sverige och Danmark, arbeta inom ett norskt licenssystem i enlighet med EU/EES-lagstiftningen. Kindred anser att licenser måste tilldelas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

För mer information:
Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group
press@kindredgroup.com
+46 72 165 15 17

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har mer än 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt IBIA, International Betting Integrity Association. Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/poohgy
COPY

Related content

Prod