EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under augusti 2022 till mars 2023

mån, 03 apr., 2023 18:30 CET

Under perioden 1 mars 2023 till 24 mars 2023 har Kindred Group plc återköpt sammanlagt 1 236 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 1 augusti 2022 i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Kindreds aktieägare. Programmet är nu avslutat och har genomförts i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Efter förvärven ovan samt personalens intjäning av 362 200 aktierätter den 1 mars 2023, inom ramen för 2021 års långsiktiga incitamentprogram, uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB den 3 april 2023 till 14 445 479. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

Under programmets gång, sedan den 1 augusti 2022, har sammanlagt 4 841 205 aktier/SDB i Kindred återköpts. Förvärven har gjorts till ett volymviktat genomsnittspris om 103,8 SEK per aktie. Inom ramen för återköpsprogrammet fick högst 23 000 000 aktier/SDB förvärvas och Kindreds innehav av egna aktier fick inte vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier.

För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

Nasdaq Stockholm:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

eller

Kindred Group:

https://www.kindredgroup.com/sv/investerare/aktien/share-buy-back/


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-03 18:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pvilab
COPY

Related content

Prod