EN / SV

Kindred Group meddelar utträde ur Nordamerika och lanserar åtgärder för att accelerera lönsam tillväxt

ons, 29 nov., 2023 07:30 CET

Som en del av den pågående strategiska översynen kommer Kindred Group att lämna den nordamerikanska marknaden, med ambitionen att ha fullbordat utträdet i slutet av Q2 2024, villkorat av myndighetsprocesser. Kindred meddelar också åtgärder för att accelerera lönsam tillväxt på sina kärnmarknader samt ett besparingsprogram som medför en minskning med fler än 300 anställda och konsulter under 2024. Sammantaget förväntas dessa initiativ resultera i årliga bruttobesparingar på omkring 40 miljoner GBP.

Kindred Group plc (Kindred) ger en uppdatering av den strategiska översyn som initierades av styrelsen den 26 april 2023. Som en del av den översynen påbörjar Kindred omedelbart en process för att lämna den nordamerikanska marknaden, vilket väntas vara genomfört i slutet av Q2 2024 villkorat av myndighetsprocesser. Omfördelningen av finansiella resurser och teknikutveckling till befintliga kärnmarknader kommer att förbättra förmågan att utnyttja potentialen för att driva tillväxt och ta marknadsandelar.

Omfördelningen av resurser gör det möjligt för Kindred att initiera ett antal tillväxtprojekt på sina kärnmarknader. Projekten inkluderar, men är inte begränsade till;

  • Nya varumärkeslanseringar med särskilt fokus på hyperlokala kasinovarumärken på utvalda marknader
  • Omallokering av marknadsinvesteringar och teknisk kapacitet till utvalda marknader och strategiska projekt
  • Fortsatt produktdifferentiering genom exklusivt innehåll

Kindred genomför även ytterligare kostnadsbesparingar. Utöver besparingar på icke-personalrelaterade kostnader ser bolaget över sin organisationsstruktur med avsikt att uppnå en mindre och effektivare organisation med fokus på utvalda tillväxtinitiativ. Det innebär en minskning med fler än 300 anställda (inklusive anställda i Nordamerika) och konsulter under 2024. Besparingsåtgärderna väntas resultera i årliga bruttobesparingar (opex och capex) på omkring 40 miljoner GBP.

”De kostnadsbesparingar vi meddelar idag är nödvändiga och avgörande. Det är aldrig önskvärt att säga upp personal, men åtgärderna ger oss bättre möjlighet att säkerställa långsiktig tillväxt för Kindred på våra lokalt reglerade kärnmarknader. Nu fokuserar vi våra resurser och vår teknikkapacitet på strategiska projekt och utvalda marknader där vi ser tydlig potential att öka våra marknadsandelar”, säger Nils Andén, tf vd och koncernchef i Kindred Group.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-29 07:30 CET.

För ytterligare information:

Alexander Westrell, Director of Communications

+46 73 7071686

press@kindredgroup.com

Linda Lyth, Investor Relations Manager

+46 76 7681337

ir@kindredgroup.com

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/phozwk
COPY

Related content

Prod