EN / SV

Kindred inleder översyn av strategiska alternativ

ons, 26 apr., 2023 07:31 CET

Styrelsen för Kindred Group plc inleder en översyn av strategiska alternativ för att maximera aktieägarnas värde.

Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) har en världsledande portfölj av kasinoprodukter och sportspel i nyckeljurisdiktioner globalt, och styrelsen är fokuserad på att maximera värdet av dessa tillgångar för Bolagets aktieägare. Kindred offentliggör härmed att Bolagets styrelse enhälligt har beslutat att inleda en process för att utforska strategiska alternativ för Bolaget.

Som ett led i denna process kommer styrelsen att beakta samtliga potentiella alternativ som kan leverera värde för Bolagets aktieägare. Sådana alternativ kan inkludera ett samgående eller en försäljning av Bolaget (hela eller delar därav) eller andra strategiska transaktioner.

Styrelsen har anlitat PJT Partners, Morgan Stanley & Co. International plc och Canaccord Genuity som finansiella rådgivare och för att assistera i samband med översynen av strategiska alternativ. White & Case har anlitats som legal rådgivare i samband med översynen.

Styrelsen har inte fastställt en tidplan för slutförandet av översynen. Inga garantier kan lämnas i förhållande till resultatet eller utfallet av Kindreds översyn av strategiska alternativ. Med förbehåll för vad som gäller för Bolagets löpande informationsgivning i enlighet med gällande lagar och regler åtar sig inte Kindred att göra några ytterligare offentliggöranden avseende utforskandet av strategiska alternativ förutom och förrän slutgiltiga beslut har fattats av Bolagets styrelse.
 


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 07:31 CET.

För ytterligare information

Kindred Group:

Evert Carlsson, styrelseordförande, evert.carlsson@kindredgroup.com   

PJT Partners:

Simon Lyons, +44 (0) 20 3650 1100

Morgan Stanley & Co. International plc:

Daniel Vyravipillai, +44 (0) 20 7425 8000

Canaccord Genuity:

George Fleet, +44 (0) 7523 8000

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har fler än 2.000 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pduzqe
COPY

Related content

Prod