EN / SV

Kindred redovisar spelöverskott från osunt spelande för andra kvartalet 2023

mån, 24 juli, 2023 08:00 CET

Kindreds åtagande att bidra till en hållbar spelbransch på alla marknader fortsätter. Under andra kvartalet 2023 var Kindreds andel av spelöverskott från osunt spelande 3,1 procent. Förbättringseffekten efter interventioner var 86,4 procent. 

Kindred Group plc:s (Kindred) insatser gällande ansvarsfullt spelande styrs av ambitionen att generera noll procent intäkter från osunt spelande. Under andra kvartalet 2023 utgjorde andelen intäkter från osunt spel 3,1 procent. Utöver intäktsandelen var förbättringseffekten efter intervention 86,4 procent.  

  

Global statistik från Kindred Group  

Q3 2022  

Q4 2022*  

Q1 2023**  

Q2 2023 

Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare   

3,8% 

3,5%  

3,3%  

3,1%  

Förbättringseffekt efter intervention   

82,6%  

82,1%  

83,0%  

86,4%  

90 dagars rullande period mellan 20 mars och 17 juni 2023 

* Tidigare redovisat som 3,3%, se rättelse nedan. ** Tidigare redovisat som 3,0%, se rättelse nedan.

"Vår ambition med "Journey towards Zero" är en viktig parameter för Kindred och vårt arbete för en faktabaserad dialog om hur man etablerar en mer hållbar spelbransch. Den fungerar också som ett viktigt mått på våra interna åtgärder för att förbättra arbetet med ansvarsfullt spelande. Vi har alltid varit tydliga med att vi inte kommer att uppnå denna ambition över en natt. Samarbete mellan olika intressenter inom spelbranschen är fortfarande en avgörande framgångsfaktor, såsom vårt samarbete med det svenska behandlingscentret Spelfriheten, där vi kombinerar våra olika expertiser för att adressera osunt spelande mot ett gemensamt mål”, säger Nils Andén, tillförordnad vd och koncernchef för Kindred Group.

Kindred började kommunicera sin ”Journey towards Zero” i februari 2021 och har redovisat andelen intäkter från osunt spelande, samt förbättringseffekten efter interventioner, på kvartalsbasis.  Kindred utvecklar och förbättrar kontinuerligt sin övervakning av osunt spelande, och därmed kan historiska och jämförande data påverkas. Kindred har inte för avsikt att publicera justerad historiska data.

 

Rättelse

På grund av en felberäkning rapporterade Kindred felaktiga siffror för andelen intäkter från osunt spelande för fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023. Detta berodde på ett fel i hanteringen av data i samband med en uppdatering av rapporteringen gällande kunder som använt tjänsten självavstängning. Felet har sedan dess åtgärdats.

 

Om Kindreds Journey towards Zero

Kindred är fast beslutna om att transformera spelande genom att vara en pålitlig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. Av den anledningen har Kindred åtagit sig att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande på sin plattform och att kvartalsvis rapportera den statistiken. Detta görs för att öka transparensen, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande och öka kännedomen om Kindred Groups hållbarhetsarbete. För att läsa mer, besök: www.kindredgroup.com/zero. 

 

För ytterligare information:
Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group
press@kindredgroup.com
+46 72 165 15 17

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2.500 medarbetare globalt och är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA, (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pdpxpg
COPY

Related content

Prod