EN / SV

Kindred redovisar spelöverskott från osunt spelande för tredje kvartalet 2023

tis, 24 okt., 2023 08:00 CET

I tredje kvartalet 2023 utgjorde Kindreds andel av intäkter från osunt spelande 3,3 procent. Under kvartalet har fokus på identifiering och automatiserade interventioner ökat, vilket återspeglas i den stadigt positiva trenden av förbättringseffekterna efter intervention, som uppgick till 86,7 procent för kvartalet.

Kindred Group plc (Kindred) rapporterar andelen av intäkter från osunt spelande, vilken för tredje kvartalet 2023 var 3,3 (Q2 2023; 3,1) procent. Under det senaste kvartalet har automatiserade interventioner kontinuerligt implementerats samtidigt som förbättrade funktioner i spelansvarsverktyg har införts. Siffrorna för 2023 visar att även om trenden är stabil behöver åtgärder vidtas. Även om Kindred fortsätter att aktivt arbeta för en tryggare spelupplevelse för alla kunder, behöver ytterligare steg tas för att etablera en långsiktigt hållbar spelbransch på alla marknader. Under tredje kvartalet syns en positiv utveckling för andelen upptäckta kunder som förbättrar sitt spelbeteende efter en intervention genomförts. För kvartalet uppgick siffran till 86,7 procent.

Global statistik från Kindred Group    Q4 2022    Q1 2023    Q2 2023    Q3 2023*  
Andel av spelöverskott från högriskspelare        3,5%           3,3%    3,1%    3,3%  
Förbättringseffekt efter intervention                      82,1%    83,0%    86,4%    86,7%   

*90 dagars rullande period mellan 18 juni och 19 september 2023  

Om Kindreds Journey towards Zero 

Kindred är fast beslutna om att transformera spelande genom att vara en pålitlig källa till underhållning som bidrar positivt till samhället. Av den anledningen har Kindred åtagit sig att nå noll procent spelöverskott från osunt spelande på sin plattform och att kvartalsvis rapportera den statistiken. Detta görs för att öka transparensen, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande och öka kännedomen om Kindred Groups hållbarhetsarbete. För att läsa mer, besök:www.kindredgroup.com/zero.  

För ytterligare information:
Maria Angell Dupont, External Communications Manager, Kindred Group
press@kindredgroup.com
+46 72 165 15 17

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2.500 medarbetare globalt och är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA, (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pligrw
COPY

Related content

Prod