EN / SV

Kindred utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

tis, 23 maj, 2023 07:30 CET

Kindred Groups styrelse har beslutat att påbörja utnyttjandet av det återköpsmandat som erhölls på den extra bolagstämman den 17 maj 2023. Återköpen kan genomföras under perioden 23 maj 2023 och 22 juni 2023.

Styrelsen i Kindred Group plc (”Kindred” eller ”Bolaget”) har, med stöd av ett bemyndigande från den extra bolagsstämman den 17 maj 2023, beslutat att initiera ett återköpsprogram av egna aktier/SDB. Syftet med programmet är att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare i linje med Kindreds utdelningspolicy.

Återköpen får genomföras under perioden 23 maj 2022 till 22 juni 2022 och skall ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act) och EU:s Marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (“MAR”). Återköpen skall göras till ett pris per aktie/SDB inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna/SDB skall erläggas med kontanta medel.

Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till Nasdaq Stockholm. För ytterligare information om transaktionerna i återköpsprogrammet hänvisas till:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

Maximalt får 23 000 000 aktier/SDB återköpas och Bolagets innehav av egna aktier får ej vid någon tidpunkt överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet utestående aktier/SDB i Bolaget till 230 126 200 och Kindred innehar 14 445 479 egna aktier/SDB.

Styrelsens avsikt är att de återköpta aktierna/SDB skall makuleras genom en nedsättning av aktiekapitalet.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-23 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Director - Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438
Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337
ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pzvtfb
COPY

Related content

Prod