EN / SV

Kindreds vd Henrik Tjärnström avgår – Nils Andén utses till tillförordnad vd

ons, 17 maj, 2023 19:15 CET

Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) har idag meddelat att Kindreds styrelse har tagit emot VD Henrik Tjärnströms uppsägning, vilken har omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Nils Andén till tillförordnad VD, också med omedelbar verkan.

“Jag ser väldigt mycket fram mot att arbeta nära vår styrelse, koncernledningen och alla medarbetare för att nå Kindreds mål”, sa Nils Andén. “Efter att ha haft flertalet positioner som Head of Poker, Head of Established Markets och Chief Marketing Officer för varumärket Unibet inom Kindred mellan 2006 och 2016 återvände jag till Bolaget under 2020 som dess Chief Commercial Officer. Jag har en stark tro på vår organisation och affärsmodellerna som har gjort Bolaget så framgångsrikt och är mer säker än någonsin vad gäller Kindreds potential.”

”Jag är väldig nöjd med styrelsens val av Nils Andén som tillförordnad VD, vilket garanterar en smidig överlämning”, säger Henrik Tjärnström.

“Henrik har hållit i rodret genom många av de viktiga milstolpar som Kindred har passerat och har utan tvivel satt sin prägel på både Bolagets och branschens historia. Därför vill jag, å hela styrelsens och alla aktieägares vägnar, tacka Henrik för hans värdefulla bidrag till Kindreds framgångar under de år han lett Bolaget och önskar honom lycka till i hans framtida utmaningar”, sa Evert Carlsson, styrelseordförande för Kindred.

“Styrelsen är i lika delar nöjd och förväntansfull med att utse Nils Andén till tillförordnad VD. Nils är väldigt kunnig när det gäller Kindreds verksamhet efter att ha arbetat med Henrik i koncernledningen. Styrelsen anser att Nils är mycket lämplig att axla denna roll i dessa avgörande tider för Kindred.”

Bolaget bekräftar sin guidning för 2023.

--------------------------------------------------------------------

Nils Andén – Kort presentation

Nils anslöt till Kindred-koncernen 2020 som försäljningschef för Skandinavien, Östeuropa och Sydeuropa samt Nordamerika. Han har arbetat på Kindred tidigare i ett antal roller mellan 2006 och 2016 som Head of Poker och Head of Established Markets för att de senaste fyra åren ha arbetat som Chief Marketing Officer för varumärket Unibet. Nils har också arbetat som Chief Marketing Officer på CurrencyFair och Director of Digital Marketing på GVC Group (numera Entain Group). Han är också ledamot i styrelsen för EasyPark Group.   


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-17 19:15 CET.

För ytterligare information: 

Evert Carlsson, styrelseordförande
evert.carlsson@kindredgroup.com

Om Kindred Group 

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har cirka 2.500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB

Share
https://www.kindredgroup.com/pznvjh
COPY

Related content

Prod