EN / SV

Unibet avyttrar innehavet i B2B Poker (Sweden) AB

ons, 15 feb, 2006 07:32 CET

Unibet Group plc har idag avyttrat hela sitt aktieinnehav (23 procent) i B2B Poker (Sweden) AB jämte optioner och andra rättigheter, till 24hPoker AB. Försäljningssumman uppgår till 15 miljoner SEK, av vilket 10 miljoner SEK erlägges idag och resterande del erlägges den 1 september 2006. Unibets investering i B2B fram till idag, uppgår till 8 miljoner SEK. Vidare är Unibet, under vissa förutsättningar, berättigat till ytterligare 7 miljoner SEK i tilläggsköpeskilling. Unibet kommer att kvarstå som kund till B2Bs pokernätverk fram till den 31augusti 2006, med en option att förlänga avtalet.

— Detta ligger i linje med vår strategi att renodla en horisontell affärsmodell där fokus läggs på akvisition av nya kunder och att vidareutveckla kundförhållandet. Unibet får en större flexibilitet inom pokernätverket samt större möjlighet att påverka tjänsten genom att vara en mycket stor kund i stället för delägare, kommenterar Petter Nylander, CEO Unibet.

Share
https://www.kindredgroup.com/pjkles
COPY