EN / SV

Unibet utnyttjar aktieåterköpsprogram

fre, 11 maj, 2007 08:45 CET

Styrelsen för Unibet Group plc har beslutat att utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 25 april 2007.

Bemyndigandet som erhölls den 25 april innefattade återköp av bolagets egna 0,005 GBP aktier/SDB.

Förvärv av aktier/SDB kommer att göras på Stockholmsbörsen och kommer att göras på marknadsmässiga villkor, i enlighet med gällande lagstiftning och med beaktande av bolagets rådande kapitalstruktur. Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till Stockholmsbörsen.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller Bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i ett optionsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.Styrelsen
Unibet Group plc

Share
https://www.kindredgroup.com/poxgin
COPY