EN / SV

Unibets CEO Petter Nylander gripen i enlighet med europeisk arresteringsorder utfärdad av franska myndigheter

tis, 23 okt, 2007 07:30 CET

Ordern utfärdad på grundval av fransk lagstiftning från 1836 för att skydda monopol

Unibets CEO Petter Nylander greps på måndagskvällen av holländska myndigheter i samband med incheckning då han var på väg tillbaka till sitt hem i Storbritannien. Bakgrunden till gripandet är de franska statliga spelmonopolen Française des Jeux samt PMUs talan mot Unibet 2006 om företagets påstådda brott mot fransk spellagstiftning. Lagarna som reglerar den franska spelmarknaden härrör från år 1836 respektive år 1891 och skyddar de statliga företagen från privat konkurrens.

Unibet är bestört över Frankrikes åsidosättande av EU-lagen och ser detta som ett tydligt övergrepp enbart med syfte att försvara ett statligt nationellt spelmonopol, ett monopol som dessutom rättsligt utmanas av EU-kommissionen. Oavsett hur anmärkningsvärda franska myndigheters handlande är fortsätter Unibets verksamhet som vanligt.

Även om Unibet varit medveten om att Frankrike skulle kunna komma att agera på detta sätt så är tidpunkten för Frankrikes handlande mycket oväntad. I Placanica-domen från mars 2007 bekräftar EG-domstolen att medlemsländernas monopollagstiftning avseende spel strider mot EU-fördraget och är därmed en diskriminering av de privata spelbolagens verksamhet. Domstolen har även konstaterat att enskilda medlemsländer ej har rätt att inleda egna rättsprocesser mot spelbolag som är legalt erkända och licensierade i ett annat medlemsland. Den 27 juni i år utfärdade EU-kommissionen ett s k motiverat yttrande mot Frankrike då landets regelverk kring sportspel strider mot EU-fördraget. Därutöver har den högsta juridiska instansen i Frankrike (Cour de cassation) den 10 juli i år ogiltigförklarat ett tidigare nationellt beslut om att förbjuda ett maltesiskt spelbolag från att erbjuda internetspel på hästsport. Slutligen har den franska regeringen uttalat sin vilja att inleda en dialog med EU-kommissionen om att öppna och omreglera marknaden för spel på Internet.

Unibet’s CFO och vice CEO Ragnar Hellenius har av Unibets styrelse utsetts till tillförordnad CEO i avvaktan på att Petter Nylander ska friges. Ragnar Hellenius kommenterar:

”Denna situation är synnerligen oacceptabel och extraordinär för vår och vilken annan industri som helst. Vi anser att tillämpningen av en europeisk arresteringsorder i detta fall är ett klart missbruk av ändamålet med regeln och i alla avseenden att betrakta som oproportionerlig.
Unibet innehar spellicenser i Storbritannien, Malta och Italien, är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm och är ett bolag som följer europeisk lag. Frankrikes handlande är ett uppenbart brott mot EU-fördraget och grundläggande principer inom EU. Vi är upprörda över denna olagliga handling och de trakasserier mot vårt företag och en europeisk medborgare som detta innebär. Vi kommer nu att vidta alla tillgängliga åtgärder för att Petter Nylander och Unibet ska hanteras på ett juridiskt och i enlighet med fördragen korrekt sätt. Denna kriminalisering av en individ är en taktik som vi sett franska myndigheter tillämpa tidigare och något vi inte tolererar. Vi förutsätter att Petter Nylander friges med omedelbar verkan.”
Share
https://www.kindredgroup.com/pqmgoj
COPY