EN / SV

Obligationsåterköp och valutakurser

fre, 03 apr, 2009 20:31 CET

Under första kvartalet 2009 har Unibet fortsatt att återköpa av obligationslånet som emitterades den 21 december 2007 för att finansiera förvärvet av Maria Holdings. Under det första kvartalet har totalt 4,9 miljoner EUR av obligationslånet på nominellt 100 miljoner EUR återköpts. Per den 31 mars 2009 uppgick totalt utestående belopp av obligationslånet till nominellt 65,8 miljoner EUR.

Följande valutakurser har använts per den 31 mars 2009 vid omräkning av koncernens tillgångar i SEK, NOK, DKK och EUR till GBP:

Kurs mot GBP 31-Dec-08 31-Mar-09 Q1 Förändring
SEK 11.412 11.753 3.0%
NOK 10.236 9.551 -6.7%
EUR 1.05 1.074 2.3%
DKK 7.822 8.002 2.3%


Share
https://www.kindredgroup.com/piaalr
COPY