EN / SV

Tilldelning och makulering av optioner

tis, 10 mar, 2009 15:00 CET

Unibet Group plc har i enlighet med beslut på årsstämman den 29 april 2008, tilldelat ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner optioner avseende 180 237 aktier.
Tilldelningsdag: 5 mars 2009.
Lösenperiod för optionerna är 1-15 juni 2012.
Dessa optioner är tilldelade baserade på att nya aktier kommer att ställas ut vid utnyttjande. Om samtliga optioner löses kommer bolagets aktiekapital att öka med motsvarande 0,63 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Av de aktieoptioner som utdelades under 2008 var 77 294 underställda prestationsvillkor som endast delvis uppnåddes. Styrelsen har därför beslutat att makulera 57 970 av dessa optioner.
Makulationsdag: 5 mars 2009.

Vid fullt utnyttjande av både tidigare och nyutgivna optioner skulle bolagets aktiekapital öka med högst 3 847 GBP genom emittering av högst 769 481 aktier, vilket motsvarar 2,68 procent av aktiekapitalet efter utspädning.
Share
https://www.kindredgroup.com/pqyzzt
COPY