EN / SV

Valutakurser för första kvartalet 2017

mån, 03 apr, 2017 17:30 CET

Valutaeffekten netto av Kindred Groups viktigaste valutor gentemot rapporteringsvalutan GBP framgår av tabellerna nedan. Även om detta inte har någon väsentlig inverkan på den underliggande utvecklingen i Kindred Groups verksamhet, påverkas det redovisade resultatet vid omräkning till GBP.

Den vägda genomsnittliga effekten av GBP mot Kindred Groups viktigaste valutor var en positiv effekt på spelöverskottet på cirka 10-11 procent för det första kvartalet 2017 jämfört ned första kvartalet 2016.

Valutakurser balansräkningen:
Kurs mot GBP 31-Mar-16 31-Mar-17 Helår år från år 
SEK         11.655   11.142   4.4%
NOK         11.894   10.717   9.9%
EUR         1.263   1.169   7.4%
DKK         9.413   8.694   7.6%
AUD         1.871   1.634   12.7%
Genomsnittliga valutakurser resultaträkningen:
Kurs mot GBP Genomsnitt
kv 1 16
Genomsnitt
kv 1 17
Helår år från år 
SEK         12.117   11.054   8.8%
NOK         12.383   10.452   15.6%
EUR         1.300   1.163   10.5%
DKK         9.695   8.646   10.8%
AUD         1.987   1.634   17.8%

For ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är en av Europas största förmedlare av spel och digitalt innehåll. Inom Kindred Group ryms 13 varumärken som erbjuder tjänster till 16.5 miljoner kunder över hela världen. Kindred Group är medlem av European Gaming and Betting Association (EGBA), är medgrundare av ESSA, samt granskas och är certifierat av eCOGRA för sin överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Läs mer på www.kindredgroup.com

Share
https://www.kindredgroup.com/pqbgqv
COPY

Related content