EN / SV

Kindred Group utnyttjar aktieåterköpsprogram

ons, 16 maj, 2018 15:36 CET

Styrelsen för Kindred Group plc har beslutat att utnyttja det mandat för återköpsprogram som erhölls vid årsstämman den 15 maj 2018.

Bemyndigandet som erhölls den 15 maj 2018 innefattade återköp av högst 23 012 620 aktier/SDB av bolagets egna 0,000625 GBP aktier/SDB.

Förvärv kan ske från den 16 maj 2018 och fram till nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer att göras under en 30-dagarsperiod före offentliggörande av kvartalsrapport.

Förvärv av aktier/SDB får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen.

Meddelande om återköp kommer kontinuerligt lämnas till Nasdaq Stockholm.

Syftet med återköp av aktier/SDB är att skapa ökat värde för bolagets aktieägare samt att ge styrelsen ökad flexibilitet vad gäller bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens avsikt är att återköpta aktier/SDB antingen skall makuleras, användas som vederlag vid förvärv eller emitteras till anställda som del i aktiebaserade incitamentsprogram.

Enligt maltesisk lagstiftning (the Maltese Companies Act) krävs ytterligare godkännande från bolagets aktieägare för att återköpta aktier/SDB skall kunna makuleras.

Vid användning av återköpta aktier/SDB som vederlag vid förvärv är avsikten att betalning skall ske med aktier/SDB utan föregående försäljning av de återköpta aktierna/SDB.

Av Kindred Groups totala antal utgivna aktier/SDB om 230 126 200 innehas 2 267 446 aktier/SDB av bolaget som ett resultat av återköpsprogram 2007, 2011 och 2016.

Styrelsen

Kindred Group plc

Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EU-direktivet om marknadsmissbruk, MAR. 

För ytterligare information:

Inga Lundberg, Investor Relations                                                                                                   +44 788 799 6116

Om Kindred Group

Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 21 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1,400 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av ESSA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.

Share
https://www.kindredgroup.com/pkyvve
COPY

Related content