EN / SV

Återköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under perioden 26 juli – 31 augusti, 2021

ons, 01 sep, 2021 07:30 CET

Under perioden 26 juli 2021 till 31 augusti 2021 har Kindred Group plc (“Kindred” eller “Bolaget”) återköpt sammanlagt 1 350 000 aktier/SDB inom ramen för det återköpsprogram som löper mellan 26 juli 2021 och 17 december 2021, initierat av styrelsen i syfte att återföra överskottet av likvida medel till Bolagets aktieägare. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med Maltas aktiebolagslagstiftning (Maltese Companies Act), EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) (“MAR”) och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för Kindreds räkning. Förvärven under perioden har gjorts till ett volymviktat genomsnittspris om 146,26 SEK per aktie. Efter förvärven och per 31 augusti 2021 uppgick Kindreds innehav av egna aktier/SDB till 4 184 839. Det totala antalet emitterade aktier i Kindred uppgår till 230 126 200.

Inom ramen för återköpsprogrammet får högst 6 000 000 aktier/SDB förvärvas för sammanlagt maximalt 600 000 000 SEK.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pmqzrj
COPY

Related content