EN / SV

Kindred Group resultatuppdatering för fjärde kvartalet 2020 (oreviderad)

tis, 12 jan, 2021 07:30 CET
  • Koncernens starka utveckling fortsatte under fjärde kvartalet 2020 med en ökning på 11 procent i antalet aktiva kunder jämfört med samma period förra året, samt ett spelöverskott som nådde en ny toppnotering på cirka 365 miljoner GBP.
     
  • Den starka intäktstillväxten kombinerat med en påtaglig inverkan från verksamhetsförbättringar samt fortsatt fokus på kostnadseffektiviseringar bidrog till en kraftig årlig ökning i det underliggande resultatet (EBITDA) till cirka 115 miljoner GBP.

Kindred har levererat sitt starkaste kvartal någonsin med ett rekordhögt spelöverskott på cirka 365 miljoner GBP (Kv 4-2019: 236,2 miljoner GBP). Detta motsvarar en årlig tillväxt på 55 procent vilket uppnåtts genom en fortsatt stark kundaktivitet i hela verksamheten, samt en ny rekordnotering i aktiva kunder på 1,78 miljoner, en ökning med 11 procent jämfört med samma period förra året. Ytterligare en bidragande orsak till tillväxten i spelöverskottet var marginalen inom sportspel som var något högre än normalt under kvartalet och landade på cirka 10 procent (efter fria vad) jämfört med snittet över tid på omkring 8,5 procent.

Det underliggande resultatet (EBITDA) för fjärde kvartalet 2020 beräknas vara cirka 115 miljoner GBP (Kv 4-2019: 30,7 miljoner GBP), vilket är avsevärt högre än nuvarande konsensus. Den starka intäktstillväxten i kombination med Kindreds fortsatta fokus på kostnader och operativa effektiviseringar är de främsta faktorerna till resultatökningen.

Nivån på marknadsföringskostnader har successivt ökat under andra halvan av året för att under fjärde kvartalet vara cirka 13 procent högre än samma period föregående år. Som en konsekvens av ökade intäkter och förbättrad marknadseffektivitet, och trots att marknadsföringskostnaderna ökade mellan de tredje och fjärde kvartalen 2020, uppgick marknadsföringskostnaderna till cirka 21 procent av spelöverskottet under kvartalet. Oaktat de lägre investeringarna i marknadsföring under pandemin har Kindreds mediala utrymme (share of voice) ökat under hela 2020.

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras den 10 februari 2021. Resultatpresentationen och frågestunden kommer att finnas tillgänglig via webbsändning som vanligt.


Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-12 07:30 CET.

För ytterligare information: 

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Kindred Group 

 Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1700 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/popspf
COPY

Related content