EN / SV

Rekordhög aktivitet inom produktsegmenten driver ett fortsatt starkt resultat

fre, 23 juli, 2021 07:30 CET

Kindred Group plc – delårsrapport: Januari – juni 2021 (ej reviderad)

Andra kvartalet 2021

 • Spelöverskottet ökade med 55 procent till 363,7 (235,1) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA uppgick till 114,3 (51,7) miljoner GBP
 • Kvartalets resultat påverkades av M&A-kostnader om 3,7 miljoner hänförliga till förvärvet av Relax Gaming och en kredit om 4,2 miljoner GBP till följd av en minskning av den överklagade sanktionen från Spelinspektionen
 • Resultat före skatt uppgick till 102,5 (31,3) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 87,1 (26,8) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,12) GBP
 • 284 500 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 44,0 miljoner SEK, eller 3,8 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 82,1 (74,3) miljoner GBP
 • Antalet aktiva kunder uppgick till 1 907 276 (1 313 399)

Första halvåret 2021

 • Spelöverskottet ökade med 48 procent till 716,3(484,8) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA uppgick till 212,3 (94,2) miljoner GBP
 • Resultatet för första halvåret har påverkats av valutakursförluster i rörelseposter om 7,4 (0) miljoner GBP i tillägg till de poster som särskilt lyfts fram för andra kvartalet
 • Resultat före skatt uppgick till 187,8 (33,7) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 159,7 (27,8) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,70 (0,12) GBP
 • 1 317 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 190,0 miljoner SEK, eller 16,2 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 172,2 (96,6) miljoner GBP

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2021

”Jag är mycket nöjd med att se ytterligare ett lysande kvartal för Kindred med fortsatt tillväxt inom både sportspels- och kasinoproduktsegmenten, samt ett nytt rekord med 1,9 miljoner aktiva kunder. Under kvartalet har verksamheten redovisat exceptionellt goda resultat med ett spelöverskott som ökade med 55 procent jämfört med samma period 2020 när sportkalendern påverkades av covid-19.”

”Vårt tydligt fokus på kostnader och skalbarhet, tillsammans med en stark marginal för sportspel, har också haft en positiv påverkan på underliggande EBITDA, som ökade med 121 procent jämfört med andra kvartalet föregående år. Det innebär en imponerade EBITDA-marginal på 31 procent.”

”Förvärvet av de återstående utestående aktierna i Relax Gaming, en snabbväxande B2B-verksamhet med höga marginaler, är en viktig del av vår långsiktiga strategi och ökar ytterligare vår fokus på en differentiering av produkterna. Jag ser en stor potential i den här affären, som kommer att ge oss möjlighet att erbjuda kunderna mer unikt innehåll, öka vår flexibilitet och förbättra vår heltäckande kundupplevelse.”

”Samtliga produktsegment fortsätter att uppvisa en stabil utveckling, där sportsegmentet gynnas av en stark marginal för sportspel på 10,7 procent efter fria vad under kvartalet. Samtidigt har kasinosegmentet levererat ett rekordkvartal med 18 procent tillväxt jämfört med samma period föregående år, trots att det här är ett kvartal med stor tyngdvikt på sport. Det innebär att många av våra kasinokunder förblir lojala ”även när restriktionerna börjar lyftas på våra marknader” och är ett gott betyg för vår kundupplevelse.”

”Det tredje kvartalet 2021 har börjat starkt där det genomsnittliga dagliga spelöverskott för de första 18 dagarna i juli 2021 var 15 procent (20 procent vid oförändrade valutakurser) högre än det dagliga genomsnittet för hela tredje kvartalet 2020.”

Kindred Groups presentation av delårsrapporten

Idag, fredagen den 23 juli 2021 klockan 09.00 CET håller Kindreds vd och koncernchef Henrik Tjärnström en webbpresentation på engelska som går att följa live via www.kindredgroup.com/Q22021.

Telefonnummer till telefonkonferensen är +46 8 5055 8356.

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-23 07:30 CET.

För ytterligare information:
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, ir@kindredgroup.com, +46 723 877 438

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1 600 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/ptercr
COPY

Related content

Prod