EN / SV

Kindred Group plc – Delårsrapport januari – mars 2022 (ej reviderad)

tors, 28 apr., 2022 05:30 CET

Kortsiktig motvind fortsätter men långsiktig optimism kvarstår

Kindred Group plc – Delårsrapport januari – mars 2022 (ej reviderad)

Första kvartalet 2022

  • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 246,7 (352,6) miljoner GBP
  • Spelöverskottet (B2C) minskade med 31 procent (29 procent vid oförändrade valutakurser) till 242,4 (352,6) miljoner GBP
  • Underliggande EBITDA minskade med 77 procent till 24,5 (106,0) miljoner GBP
  • Resultat före skatt uppgick till 7,6 (85,3) miljoner GBP
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,4 (72,6) miljoner GBP
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,32) GBP
  • 1 927 590 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 194,6 miljoner SEK, eller 15,4 miljoner GBP
  • Fritt kassaflöde uppgick till -5,5 (90,1) miljoner GBP
  • Antal aktiva kunder uppgick till 1 377 317 (1 818 759)

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar delårsrapporten för första kvartalet 2022

”Under inledningen av 2022 har samhället återgått till det normala efter två års påverkan från covid-19, men idag bevittnar vi en oroande geopolitisk utveckling i Europa som leder till både osäkerhet och tragedi och kommer att kvarstå under överskådlig framtid. Det senare har haft en begränsad påverkan på Kindreds resultat för första kvartalet 2022, men vi ser en fortsatt påverkan från normaliseringen efter covid-19 på våra marknader, likaså från beslutet att stoppa aktiviteten på den nederländska marknaden under tredje kvartalet 2021.”

”Vår diversifierade produkt- och marknadsmix ger en relativ grad av stabilitet i koncernen vilket vi har sett vid flera tillfällen tidigare, inte minst under pandemin när sporten i princip upphörde under en tid. Exklusive Nederländerna har vår diversifierade portfölj uppvisat ett stabilt kasinoresultat under första kvartalet 2022, med en tillväxt på 1 procent från samma period föregående år trots tuffa jämförelsetal. Det har uppvägt en något mer rörlig sportbok som inledde starkt, men hade en svagare andra halva av kvartalet.”

”Upphörd aktivitet på den nederländska marknaden fortsatte att ha en kortsiktig påverkan på spelöverskottet, som landade på 242,4 miljoner GBP för kvartalet, i linje med fjärde kvartalet 2021 men avsevärt lägre än samma period föregående år. Samtidigt som denna tillfälliga intäktspress reducerar vår lönsamhet på kort sikt har vi fortsatt en mycket positiv långsiktig syn på avkastningen på  investeringar i vår teknikplattform och våra strategiska projekt, så som vår amerikanska expansion och den nyligen kommunicerade Kindred Sportsbook Platform.”

”Vi inledde vår transformationsresa för mer än tio år sedan och det är mycket glädjande att vi under de kommande månaderna närmar oss en av de sista stora milstolparna. En spännande tid ligger framför oss och jag har stor tillförsikt till den riktning vi tar genommed vårt långsiktiga fokus.”

Handelsuppdatering till och med 26 april 2022

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 26 april 2022 var 37 procent (35 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela andra kvartalet 2021.

Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med den 26 april 2022 15 procent (13 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela andra kvartalet 2021.

Sportbokens spelöverskott har påverkats negativt av en svag sportboksmarginal på endast 7,8 procent efter fria vad (jämfört med 10,7 procent i det andra kvartalet 2021), medan det genomsnittliga dagliga spelöverskottet i kasino och andra produkter har förblivit i linje med det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2022.

Kindred Groups presentation av bokslutskommunikén och delårsrapporten

Idag torsdag den 28 april 2022 kommer Kindred Groups vd Henrik Tjärnström att hålla en webbpresentation på engelska kl. 10.00 (CEST) som direktsänds på https://www.kindredgroup.com/sv/kv12022.

För att deltaga i telefonkonferensen i samband med presentationen, välkommen att ringa:

Sverige: + 46 8 505 58 351

Storbritannien: +44 33 3300 9268

USA: +1 646 7224 957

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 07:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Director of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2 000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/pbccur
COPY

Related content

Prod