EN / SV

Vårt starkaste år hittills, trots tillfällig motvind

ons, 09 feb., 2022 07:30 CET

Kindred Group plc – Bokslutskommuniké januari – december 2021 (ej reviderad)

Fjärde kvartalet 2021

 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 244,9 (364,7) miljoner GBP
 • Spelöverskottet minskade med 34 procent till 240,5 (364,7) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA minskade med 77 procent till 27,6 (118,2) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 78,8 (98,7) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 75,0 (84,9) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 0,33 (0,37) GBP
 • 2 402 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 257,4 miljoner SEK, eller 21,6 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 7,7 (111,2) miljoner GBP
 • Antal aktiva kunder uppgick till 1 461 009 (1 781 617)

Helår 2021

 • Totala intäkter (B2C och B2B) uppgick till 1 259,6 (1 130,2) miljoner GBP
 • Spelöverskottet ökade med 11 procent till 1 255,2 (1 130,2) miljoner GBP
 • Underliggande EBITDA ökade med 15 procent till 332,1 (288,2) miljoner GBP
 • Resultat före skatt uppgick till 338,4 (193,1) miljoner GBP
 • Resultat efter skatt uppgick till 295,3 (165,2) miljoner GBP
 • Resultat per aktie uppgick till 1,31 (0,73) GBP
 • 5 969 000 aktier/depåbevis köptes till ett totalt pris om 790,0 miljoner SEK, eller 66,5 miljoner GBP
 • Fritt kassaflöde uppgick till 231,1 (267,5) miljoner GBP
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,3369 (0,33) GBP per aktie/depåbevis

Vd och koncernchef Henrik Tjärnström kommenterar bokslutskommunikén och delårsrapporten för fjärde kvartalet 2021

“När vi summerar 2021 kan vi blicka tillbaka på ett starkt år, trots ett något mer utmanande fjärde kvartal. Exceptionellt starka siffror under 2020 resulterade i tuffa jämförelsesiffror för kvartalet, men trots den låga marginalen på sportspel vid kvartalets början och det faktum att vi upphörde med tjänster till nederländska invånare levererade vårt fjärde kvartal stabila intäkter på 244,9 miljoner GBP, en underliggande EBITDA på 27,6 miljoner GBP och en underliggande EBITDA- marginal på 11 procent.”

“Vår nederländska licensansökan lämnades in i slutet av november när vår ”nedkylningsperiod” hade löpt ut och licensprocessen går enligt plan. Med förbehåll för ett godkännande av licensansökan ser vi fram emot att bli en nära samarbetspartner till de nederländska intressenterna och bidra till en hållbar spelmarknad i Nederländerna.”

“Vårt förvärv av Relax Gaming slutfördes den 1 oktober och vi arbetar för att uppnå de identifierade årliga synergierna om 6,9 miljoner GBP samt att profilera vårt B2C-erbjudande med hjälp av Relax unika innehåll.”

“Samtidigt som den nordamerikanska marknaden är i sin linda har våra mognare marknader i Europa och Australien presterat väl under fjärde kvartalet. Justerat för USA ökade intäkterna på våra marknader i Europa och Australien för helåret med 12 procent jämfört med 2020 samtidigt som underliggande EBITDA växte med 19 procent. Det är ett tecken på styrkan i våra kärnmarknader.”

Handelsuppdatering till och med 6 februari 2022

Koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med 6 februari 2022 var 26 procent (23 procent vid oförändrade valutakurser) lägre än det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2021.

Exklusive Nederländerna var koncernens genomsnittliga dagliga spelöverskott till och med 6 februari 2022 i linje med (4 procent högre vid oförändrade valutakurser) det dagliga genomsnittet för hela första kvartalet 2021.

Kindred Groups presentation av bokslutskommunikén och delårsrapporten

Idag onsdag den 9 februari 2022 kommer Kindred Groups VD Henrik Tjärnström att hålla en webbpresentation på engelska kl. 10.00 (CEST) som direktsänds på www.kindredgroup.com/Q42021.

För att deltaga i telefonkonferensen i samband med presentationen, välkommen att ringa:

Sverige: +46 8 566 42 703

Storbritannien: +44 33 3300 9268

USA: +1 646 7224 957

Vänligen ring in i god tid för registrering. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor.


Informationen är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-09 07:30 CET.

För ytterligare information:

Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438

Linda Lyth, Investor Relations Manager, +46 767 681 337

ir@kindredgroup.com

 

Om Kindred Group 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 2,000 medarbetare globalt, medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), och medgrundare av IBIA, International Betting Integrity Association, samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com  

Nasdaq Stockholm, KIND-SDB  

Share
https://www.kindredgroup.com/vart-starkaste-kvartal-hittills-trots-tillfallig-motvind
COPY

Related content

Prod