EN / SV

Revisionskommittén, Ersättningskommittén & Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå beslut inför bolagsstämman om frågor som rör val och ersättningar samt förfaranden för utnämnandet av följande års valberedning.

Oavsett hur valberedningens medlemmar utses ska de tillvarata alla aktieägares intressen. Medlemmarna får inte avslöja innehållet i och närmare detaljer om diskussionerna.

Valberedningen för Årsstämman 2018 består av:

Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder (ordföranden)
Jonas Eixmann, Andra AP-fonden 
Olof Jonasson, Första AP-fonden
Per Lindgren, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Anders Ström, styrelseordförande

Valberedningen kan kontaktas på följande adress: 
Kindred Group plc, “Fawwara Bldgs”
Msida Road, Gzira GZR1402, Malta
Eller via epost: nomination@kindredplc.com

Related content