EN / SV

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå beslut inför bolagsstämman om frågor som rör val och ersättningar samt förfaranden för utnämnandet av följande års valberedning.

Oavsett hur valberedningens medlemmar utses ska de tillvarata alla aktieägares intressen. Medlemmarna får inte avslöja innehållet i och närmare detaljer om diskussionerna.

Valberedning inför Årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna vid utgången av augusti 2019. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Valberedningen kan kontaktas på följande adress: 
Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001 Malta
Eller via epost: nomination@kindredplc.com