EN / SV

Valberedning

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå beslut inför bolagsstämman om frågor som rör val och ersättningar samt förfaranden för utnämnandet av följande års valberedning.

Oavsett hur valberedningens medlemmar utses ska de tillvarata alla aktieägares intressen. Medlemmarna får inte avslöja innehållet i och närmare detaljer om diskussionerna.

Valberedning inför Årsstämman 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder (ordförande), Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, Jonas Eixmann, Andra AP-fonden, Cecilia Marlow, Nordea Fonder och Anders Ström styrelseordförande.

Valberedningen kan kontaktas på följande adress: 
Kindred Group plc, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001 Malta
Eller via epost: nomination@kindredplc.com